Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tâp (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dấu gạch ngang trang 131 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy nêu rõ công dụng của các dấu gạch nối trong ví dụ dưới đây:

– Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con. Lệnh từ Béc-lin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát và Lo-ren…

(An-phông-xơ Đô-đê)

Trả lời:

Công dụng của các dấu gạch nối:

Nối các tiếng trong từ phiên âm tiếng nước ngoài.

(BAIVIET.COM)