Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 1 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 131 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí trang 129 – 131 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự.

Trả lời:

Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự

– Bản tin:

+ Thông tin sự việc: ngắn ngọn, kịp thời

+ Yêu cầu chính xác, kịp thời, cập nhât.

– Phóng sự:

+ Vừa đủ về thông tin sự việc, vừa miêu tả cụ thể, sinh động.

+ Yêu cầu: gợi cảm, gây được hứng thú.

(BAIVIET.COM)