Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 2: Trong số những câu dưới đây, câu nào viết sai? Vì sao?

a) Kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
b) Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.
c) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.
d) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

Trả lời:

a) Kết quả năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.

– Câu này viết đúng vì chúng có đủ chủ ngữ, vị ngữ.

b) Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.

– Câu này thiếu chủ ngữ, người viết nhầm trạng ngữ là chủ ngữ.

– Sửa lại: bỏ từ với.

c) Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.

– Câu thiếu vị ngữ.

– Sửa lại: Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể luôn đi theo chúng tôi suốt cuộc đời.

d) Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

– Câu này đúng vì có đủ thành phần chủ ngữ – vị ngữ.

(BAIVIET.COM)