Giải câu 2 luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản trang 12 – 13 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2. Một bạn dự định viết một số ý sau trong bài văn chứng minh luận điểm “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”:
a) Văn chương làm cho những hiểu biết của ta về quê hương đất nước thêm phong phú, sâu sắc.
b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện.
c) Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, về truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
d) Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp.
e) Văn chương nung nấu trong ta lòng căm thù bọn giặc cướp nước, bọn bán nước và hun đúc ý chí quyết tâm hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hãy trao đổi theo nhóm xem ý nào sẽ làm cho bài viết lạc đề.

Trả lời:

b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện

c) Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.

(BAIVIET.COM)