Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ trái nghĩa trang 128 – 129 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau đây:

tươi:

+ cá tươi

+ hoa tươi

yếu:

+ ăn yếu

+ học lực yếu

xấu:

+ chữ xấu

   + đất xấu

Trả lời:

TươiCá tươiCá ươn
Hoa tươiHoa héo
YếuĂn yếuĂn khỏe
Học lực yếuHọc lực tốt
XấuChữ xấuChữ đẹp
Đất xấuĐất tốt

(BAIVIET.COM)