Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 124, 125 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 124, 125 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Đọc các đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi.

– Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ…

(Theo Vũ Tú Nam, Biển đẹp)

– Vào mùa sương, ngày ở Hạ Long như ngắn lại. Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan, trời mới quang. Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

(Thi Sảnh)

a) Tìm câu ghép trong những đoạn trích trên.

b) Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép.

c) Có thể tách mỗi vế câu nói trên thành một câu đơn không? Vì sao?

Trả lời:

– Câu ghép:

Trời / xanh thẳm, biển / cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch.

Trời / rải mây trắng nhạt, biển // mơ màng dịu hơi sương.

Trời / âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề.

Trời / ầm ầm dông gió, biển / đục ngầu giận dữ

– Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép trên: quan hệ nhân quả. Sự thay đổi của trời dẫn tới sự thay đổi của nước.

+ Vế một là sự thay đổi màu sắc của trời dẫn đến kết quả biển thay đổi màu sắc.

b) Câu ghép:

Buổi sớm, mặt trời / lên ngang cột buồm, sương /tan, trời / mới quang.

Buổi chiều, nắng / vừa nhạt, sương / đã buông nhanh xuống biển.

– Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: quan hệ đồng thời.

+ Vế một nêu lên sự thay đổi của mặt trời, vế hai nêu sự thay đổi đối ứng của sương.

c) Không thể tách các vế câu trên thành câu đơn, sẽ làm mất đi quan hệ ý nghĩa vốn luôn song hành (nguyên nhân – kết quả).

(BAIVIET.COM)