Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ trang 116 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trần thuật đơn có từ là vừa tìm được. Cho biết các câu ấy thuộc những kiểu nào.

Trả lời:

a) Kiểu câu định nghĩa

b) Kiểu câu giới thiệu

c) Kiểu câu miêu tả

d) Kiểu câu giới thiệu

đ) Kiểu câu miêu tả

e) Kiểu câu đánh giá

(BAIVIET.COM)