Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Tìm từ có gốc Ấn – Âu đồng nghĩa với các từ sau đây:

– máy thu thanh

– sinh tố

– xe hơi

– dương cầm

Trả lời:

  • Máy thu thanh -> ra-đi-ô
  • Sinh tố -> vi-ta-min
  • Xe hơi -> ô-tô
  • Dương cầm -> pi-a-nô

(BAIVIET.COM)