Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 113 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 113 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Với mỗi cặp quan hệ từ dưới đây, hãy đặt một câu ghép:

a) vì… nên… (hoặc bởi vì… cho nên…; sở dĩ… là vì…).

b) nếu… thì… (hoặc hễ… thì; giá… thì…).

c) tuy… nhưng… (hoặc mặc dù… nhưng…).

d) không những…mà… (hoặc không chỉ… mà…; chẳng những… mà…).

Trả lời:

a) Vì kiêu căng nên Dế Mèn hại chết Dế Choắt.

b) Nếu tình yêu đẹp thì tình yêu sẽ bền vững.

c) Tuy khó khăn nhưng không được chùn bước.

d) Không những đẹp trai mà anh ấy còn học giỏi.

(BAIVIET.COM)