Giải câu 2 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 – 11 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2. Tìm từ ngữ có nghĩa rộng so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi nhóm sau đây:

a) xăng, dầu hỏa, (khí) ga, ma dút, củi, than.

b) hội họa, âm nhạc, văn học, điêu khắc.

c) canh, nem, rau xào, thịt luộc, tôm rang, cá rán.

d) liếc, ngắm, nhòm, ngó.

e) đấm, đá, thụi, bịch, tát.

Trả lời:

a. Khí đốt: xăng, dầu hỏa, (khí) ga,ma dút, củi, than

b. Nghệ thuật: hội họa, âm nhạc, văn học, điêu khắc

c. Ẩm thực: canh, nem, rau, xào, thịt luộc, tôm rang, cá rán

d. Nhìn: liếc, ngắm, nhòm, ngó

e. Đánh nhau: đấm, đá, thụi, bịch, tát

(BAIVIET.COM)