Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 – 109 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Trong mỗi cặp câu dưới đây, câu nào có sử dụng cách nói giảm nói tránh?

a1) Anh phải hòa nhã với bạn bè!

a2) Anh nên hòa nhã với bạn bè!

b1) Anh ra khỏi phòng tôi ngay!

b2) Anh không nên ở đây nữa!

c1) Xin đừng hút thuốc trong phòng!

c2) Cấm hút thuốc trong phòng!

d1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.

d2) Nó nói như thế là ác ý.

e1) Hôm qua em hỗn với anh, em xin anh thứ lỗi!

e2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi!

Trả lời:

Các câu có dử dụng biện pháp nói giảm nói tránh: a2, b2, c1, d1, e2

(BAIVIET.COM)