Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói quá trang 101 – 103 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống /…/ để tạo biện pháp tu từ nói quá: bầm gan tím ruột, chó ăn đá gà ăn sỏi, nở từng khúc ruột, ruột để ngoài da, vắt chân lên cổ.

a) Ở nơi /…/ thế này, cỏ không mọc nổi nữa là trồng rau, trồng cà.

b) Nhìn thấy tội ác của giặc, ai ai cũng /…/

c) Cô Nam tính tình xởi lởi, /…/

d) Lời khen của cô giáo làm cho nó /…/

e) Bọn giặc hoảng hồn /…/ mà chạy.

Trả lời:

a) Chó ăn đá gà ăn sỏi.

b) Bầm gan tím ruột.

c) Ruột để ngoài da.

d) Nở từng khúc ruột.

e) Vắt chân lên cổ.

(BAIVIET.COM)