Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Phép phân tích và tống hợp trang 9 – 10 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Tác giả đã phân tích những lí do phải chọn sách để đọc như thế nào?

Trả lời:

Phân tích lí do phải chọn sách mà đọc của tác giả: Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.

– Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;

– Sức người có hạn;

– Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.

(BAIVIET.COM)