Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại trang 10 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Nói có căn cứ chắc chắn là /…/
b) Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là /…/
c) Nói một cách hú họa, không có căn cứ là /…/
d) Nói nhảm nhí, vu vơ là /…/
e) Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là /…/

(nói trạng; nói nhăng nói cuội; nói có sách, mách có chứng; nói dối; nói mò)

Các từ ngữ trên đều chỉ những cách nói liên quan đến một phương châm hội thoại đã học. Cho biết đó là phương châm hội thoại nào.

Trả lời:

Hãy chọn các từ ngữ cho bên dưới để điền vào chỗ trống – (…) – trong các câu sau cho thích hợp:

a) Nói có căn cứ chắc chắn là: nói có sách, mách có chứng.

b) Nói sai sự thật một cách cố ý nhằm che giấu điều gì đó là: nói dối.

c) Nói một cách hú họa, không có căn cứ là: nói mò.

d) Nói nhảm nhí, vu vơ là: nói nhăng nói cuội.

e) Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi… là: nói trạng.

(BAIVIET.COM)