Giải câu 2 – Luyện tập ở nhà (trang 176 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập ở nhà (Trang 176 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174 -177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Viết một văn bản nghị luận ngắn, trong đó vận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày quan điểm, ý kiến của anh (chị) về:

– Nét đặc sắc mà anh (chị) đã phát hiện từ một bài thơ (một thiên truyện, một kịch bản văn học);

– Một tác phẩm văn học mới ra đời và đang được nhiều người quan tâm bàn luận;

– Một nội dung kiến thức ngữ văn cần được tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn.

Trả Lời:

Nét đặc sắc mà anh (chị) đã phát hiện từ một bài thơ (một thiên truyện, một kịch bản văn học).

a. Mở bài

Khái quát về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
Khái quát về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm đó.

b. Thân bài

Nét đặc đó nằm ở phương diện nội dung hay nghệ thuật? Đó là nét đặc sắc gì?
Đặc điểm đó đặc sắc ở điểm nào? (Gợi ra một sự liên tưởng mới, sâu sắc / mang một ý nghĩa mới, sâu sắc hơn / tạo hiệu quả nghệ thuật độc đáo,…Cần lưu ý đặt đặc điểm đó trong mối quan hệ với những kiến thức phổ biến về tác phẩm để làm rõ nét đặc sắc, độc đáo).
Giá trị của nét đặc sắc mà bản thân mới phát hiện (gợi những hướng khai thác mới về tác phẩm / góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm sâu sắc hơn,…).

c. Kết bài

Khẳng định lại ý nghĩa của nét đặc sắc mà em mới phát hiện.

Một tác phẩm văn học mới ra đời và đang được nhiều người quan tâm bàn luận.

a. Mở bài

Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm văn học mới ra đời và đang được nhiều người quan tâm bàn luận.

b. Thân bài

Khái quát những vấn đề về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm đã được dư luận tiếp nhận; những ý kiến đánh giá của dư luận về tác phẩm.
Những suy nghĩ, đánh giá của bản thân về tác phẩm:
Phân tích, cảm nhận,…về một nét hay của tác phẩm (về nội dung tư tưởng hoặc nghệ thuật).
Trao đổi về một ý kiến (đánh giá sai) về tác phẩm.
Trao đổi về một vấn đề về nội dung, tư tưởng mà mà tác phẩm đề cập đến nhưng bản thân còn thấy chưa thỏa đáng.

c. Kết bài

Nêu cảm nghĩ của bản thân về tác phẩm văn học mới ra đời đó.

Một nội dung kiến thức ngữ văn cần được tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn.

a. Mở bài

Giới thiệu về nội dung kiến thức ngữ văn cần được tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn.

b. Thân bài

Khái quát về nội dung của nội dung kiến thức đó, những vấn đề còn tồn tại là gì? (Có chỗ nào chưa rõ? Chưa sâu? Còn gợi nhiều thắc mắc?,…).
Vai trò của việc làm rõ, tìm hiểu sâu nội dung ấy.
Ý kiến đề xuất của bản thân là gì?
Đặt câu hỏi để người nghe góp ý giải quyết.
Nêu ý kiến mang tính giải pháp của bản thân về vấn đề.

c. Kết bài

Khẳng định lại tầm quan trọng của việc tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn nội dung kiến thức đó.

BAIVIET.COM