Giải câu 2 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Đoạn thơ sau trích trong bài Vội vàng của Xuân Diệu. Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ cũng mất, đất trời, tuần hoàn sao cho đúng vần.

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi /…/;
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật.
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn /…/
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả /…/;
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông núi vẫn than phiền tiễn biệt…

Trả lời:

Thứ tự các từ cần điền: cũng mất; tuần hoàn; đất trời.

(BAIVIET.COM)