Giải câu 2 – Lựa chọn trật tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Lựa chọn trật tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) trang 138 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2.

Hãy viết lại câu sau đây bằng cách đặt cụm từ in đậm vào vị trí khác trong câu này.

Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

(Ngô Tất Tố)

Trả lời:

Có thể viết lại câu:

a) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá, không nói được câu gì.

b) Anh Dậu hoảng quá, vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

(BAIVIET.COM)