Giải câu 2 – Lỗi Liên Quan Đến Việc Nêu Luận Cứ (trang 195 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Lỗi Liên Quan Đến Việc Nêu Luận Cứ (Trang 195 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 -196 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Hãy sửa lỗi trong các đoạn văn trên.

Trả lời:

Cần nều luận cứ rõ ràng, xác đáng, các dẫn chứng cụ thể, phù hợp với luận điểm để tạo được một lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.

BAIVIET.COM