Giải câu 2 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Kiểm tra phần Tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt trang 204 – 206 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Đọc lại đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (tr. 97 – 98). Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích. Nêu nhận xét về cách xưng hô, nói năng của Mã Giám Sinh và bà mối.

Trả lời:

Lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều:

– Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”

Hỏi quê rằng: “Huyện Lâm Thanh cũng gần”.

– Rằng: “Mua ngọc đến Lam Kiều”

Mối rằng: “Giá đáng nghìn vàng…”.

– Cách xưng hô, nói năng của Mã Giám Sinh: ăn nói cộc lốc, mập mờ nhằm che giấu hành tung của mình.

– Cách xưng hô, nói năng của bà mối đưa đẩy, nhún nhường, vòng vo của những kẻ chuyên làm nghề mối lái.

(BAIVIET.COM)