Giải câu 2 – Không nên lạm dụng từ Hán Việt (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Không nên lạm dụng từ Hán Việt (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo) trang 81 – 84 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Theo em, trong mỗi cặp câu dưới đây, câu nào có cách diễn đạt hay hơn? Vì sao?

a) – Kì thi này con đạt loại giỏi. Con đề nghị mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng!

– Kì thi này con đạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé!

b) – Ngoài sân, nhi đồng đang vui đùa.

– Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa.

Trả lời:

a) Câu “…, mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé!” có cách diễn đạt hay hơn. Vì dùng từ thưởng thì nó sẽ tự nhiên, gần gũi và phù hợp hơn.

b) Câu “Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa” có cách diễn đạt hay hơn vì nó phù hợp với hoàn cảnh và dễ hiểu hơn.

(BAIVIET.COM)