Giải câu 2 – Hành động nói (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Hành động nói (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) trang 138 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2.

Dựa vào hành động nói đã được xác định ở bài tập 1, viết lại các câu (b), (d) dưới một hình thức khác.

Trả lời:

Viết lại câu (b) và (d):

– Câu b: […] Chứ cháu không dám bỏ bễ tiền sưu nhà nước đâu!

– Câu d: Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chứ đâu chỉ có chửi mắng thôi.

(BAIVIET.COM)