Giải câu 2 – Đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt trang 69 – 72 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Tiếng thiên trong từ thiên thư có nghĩa là “trời”. Tiếng thiên trong các từ Hán Việt sau đây có nghĩa là gì?

– thiên niên kỉ, thiên lí mã.

– (Lí Công Uẩn) thiên đô về Thăng Long.

Trả lời:

Thiên trong thiên thư (ở bài Nam quốc sơn hà) nghĩa là trời, thiên trong (1) và (2) nghĩa là nghìnthiên trong thiên đô nghĩa là dời (di dời). Đây là hiện tượng đồng âm của yếu tố Hán Việt.

(BAIVIET.COM)