Giải câu 2 – Đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Theo anh (chị), giữa một đoạn văn tự sự và một đoạn văn thuyết minh có những điểm nào giống và khác nhau? Vì sao có sự giống nhau và khác nhau như thế?

Trả lời:

Sự giống và khác nhau giữa đoạn văn tự sự và thuyết minh.

– Giống nhau: Cùng trình bày một sự kiện, miêu tả một sự vật hiện tượng và người viết phải quan sát cẩn thận.

– Khác nhau:

+ Đoạn văn thuyết minh thường là giới thiệu để người ta hiểu là chủ yếu.

+ Đoạn văn tự sự thường là kể lại và cảm là chủ yếu.

(BAIVIET.COM)