Giải câu 2 – Dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy trang 121 – 123 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra kết luận về công dụng của dấu chấm phẩy.

Trả lời:

Dấu chấm phẩy dùng để:

a) Tách hai vế của câu ghép.

b) Ngăn cách các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

(BAIVIET.COM)