Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản báo cáo trang 134 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Trả lời câu hỏi:

a) Viết báo cáo để làm gì?

b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

c) Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

Trả lời:

a) Viết báo cáo để: trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể.

b) Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, ai nhận?, nhận về việc gì và kết quả ra sao.

Về hình thức: phải đúng mẫu, sáng sủa, rõ ràng.

c) Viết báo cáo khi em sơ kết học kì I, tổng kết phong trào thi đua học tốt trong tháng 11.

(BAIVIET.COM)