Giải câu 2 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu trang 39 – 40 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2. Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì?

Trả lời:

Theo thứ tự trạng từ đánh dấu ở câu 1 ta thấy các trạng từ bổ sung ý nghĩa cho câu như sau:

(1): làm rõ, xác định về mặt không gian (nơi chốn) cho điều được nói đến trong câu.

(2), (3), (4): bổ sung thêm thành phần ý nghĩa xác định về mặt thời gian cho câu

(BAIVIET.COM)