Giải câu 2 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Thuật ngữ trang 87 – 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cho biết trong hai ví dụ sau, ở ví dụ nào, từ muối có sắc thái biểu cảm.

a) Muối là hợp chất có thể hoà tan trong nước.

b) Tay nâng chén muối đĩa gừng,

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

(Ca dao)

Trả lời:

Muối ở trường hợp (b) được dùng theo phong cách văn bản nghệ thuật, mang sắc thái biểu cảm. Muối ở trường hợp (a) là thuật ngữ, được dùng theo ngôn ngữ khoa học, không mang sắc thái biểu cảm.

Như vậy, thuật ngữ không có tính biểu cảm.

(BAIVIET.COM)