Giải câu 2 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ trang 114 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?

Trả lời:

Các vị ngữ đều có từ là kết hợp với cụm danh từ

Vị ngữ ở các câu trên do cụm:

a) Từ là + cụm danh từ (người huyện Đông Triều)

b) Từ là + cụm danh từ (loại truyện dân gian)

c) Từ là + cụm danh từ (một ngày trong trẻo, sáng sủa)

d) Từ là + tính từ (dại)

(BAIVIET.COM)