Giải câu 2 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Phân tích cấu tạo của những câu có hai hoặc nhiều cụm C – V.

Trả lời:

– Câu 1: 3 cụm C – V (2 cụm làm phụ ngữ cho động từ).

– Câu 2: 1 cụm C – V → Câu đơn.

– Câu 3: 3 cụm C – V → 3 cụm C – V không bao chứa nhau.

Cấu tạo của những câu có hai cụm C – V trở lên:

+ “Tôi quên thế nào được… giữa bầu trời quang đãng.”

+ “Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính… tôi đi học.”

(BAIVIET.COM)