Giải câu 2 – Cụm từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Cụm từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho biết đó là cụm động từ.

a) Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính

(Kim Lân, Làng)

Trả lời:

a. Thành phần trung tâm: đến, chạy xô, ôm

– Dấu hiệu: động từ

b. Thành phần trung tâm: lên

– Dấu hiệu: động từ

(BAIVIET.COM)