Giải câu 2 – Công dụng (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Công dụng (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 158 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Giải thích vì sao em lại đặt dấu phẩy vào những vị trí trên.

Trả lời:

Lí do đặt dấu phẩy trong các câu trên là:

Dấu phẩy được dùng để ngăn cách các bộ phận của câu:

– Giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị ngữ

– Giữa các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu

– Giữa từ ngữ với bộ phận chú thích của nó

– Giữa các vế của câu ghép

(BAIVIET.COM)