Giải câu 2 – Công dụng của trạng ngữ (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Công dụng của trạng ngữ (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo) trang 46 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2: Trong một bài văn nghị luận, em phải sắp xếp luận cứ theo những trình tự nhất định (thời gian, không gian, nguyên nhân – kết quả,… ). Trạng ngữ có vai trò gì trong việc thể hiện trình tự lập luận ấy?

Trả lời:

Khi làm một bài văn nghị luận, em phải sắp xếp luận cứ theo những trình tự nhất định: sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, trình tự quan hệ nguyên nhân – kết quả, điều kiện – kết quả,… Đối với việc sắp xếp này, trạng ngữ có một vai trò quan trọng trong việc nối kết các câu, các đoạn, góp phần làm cho liên kết của văn bản chặt chẽ, mạch lạc.

(BAIVIET.COM)