Giải câu 2 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tình thái từ trang 80 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Ở ví dụ (d), từ ạ biểu thị sắc thái tình cảm gì của người nói?

Trả lời:

Ví dụ (d), từ ạ biểu thị thái độ lễ phép của học sinh.

(BAIVIET.COM)