Giải câu 2 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 2 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Tập làm thơ bốn chữ trang 85 – 88 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Vần chân là vần được gieo vào cuối dòng thơ, vần lưng là vần được gieo ở giữa dòng thơ. Hãy chỉ ra đâu là vần chân và đâu là vần lưng trong đoạn thơ sau:

Mây lưng chừng hàng
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng theo bụi.

(Xuân Diệu)

Trả lời:

– Vần chân: hàng – trang

– Vần lưng: lưng – lưng, ngang – màng

(BAIVIET.COM)