Giải câu 2 – Chữa một số lỗi thường gặp (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Chữa một số lỗi thường gặp (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) trang 149 – 152 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Cách dùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong các câu dưới đây vì sao không đúng? Hãy chữa lại các dấu câu ấy cho đúng.

a) Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì? Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa? Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.

b) Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên!

(Tạ Duy Anh)

Trả lời:

a) Các câu thứ nhất và thứ hai trong đoạn (a) là những câu kể diễn tả suy nghĩ của nhân vật, sử dụng dấu chấm hỏi là sai.

Chữa: Thay bằng dấu chấm vì đây là câu trần thuật.

b) Câu cuối trong đoạn (b) là câu trần thuật, dùng dấu chấm than là sai.

Chữa: Thay bằng dấu chấm vì đây là câu trần thuật.

(BAIVIET.COM)