Giải câu 2 – Chữa lỗi diễn đạt (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Chữa lỗi diễn đạt (Trang 128 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) trang 127 – 128 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy tìm những lỗi diễn đạt tương tự (lỗi lô-gíc) trong bài tập làm văn của mình hoặc của các bạn cùng lớp, trong lời nói hằng ngày hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trả lời:

Học sinh tự tìm những lỗi trong bài văn của mình:

– Lỗi diễn đạt.

– Lỗi chính tả.

Có thể lấy một số ví dụ của việc viết câu sai sau đây. Các em học sinh thử chữa lại cho đúng:

– (1) Thực tế khách quan cho thấy: thành công chỉ có thể có qua những lần rút kinh nghiệm, khắc phục từ những thất bại bước đầu.

– (2) Vì trong trào “ba đảm đang” đang phát triển sôi nổi khắp nơi, nên chị em phụ nữ của chúng ta đã đóng góp rất nhiền thành tích to lớn vào công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

– (3) Tác phẩm “Tắt đèn” tác giả đề cập đến nhiều vấn đề ở nông thôn Việt Nam và cái đói của gia đình chị Dậu.

(BAIVIET.COM)