Giải câu 2 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chỉ từ trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm.

– ông vua / ông vua nọ;

– viên quan / viên quan ấy;

– làng / làng kia;

– nhà / nhà nọ.

Trả lời:

Nghĩa của các từ ông vua ấyviên quan ấy, làng kianhà nọ đã được cụ thể hoá, được xác định một cách rõ ràng trong không gian. Trong khi đó các từ ngữ ông vua, viên quan, làng, nhà còn thiếu tính xác định.

(BAIVIET.COM)