Giải câu 2 – Câu thiếu vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Câu thiếu vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Chữa lại câu viết sai cho đúng.

Trả lời:

– Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù đã để lại trong em nhiều sự kính phục.

– Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A là bạn thân của em.

(BAIVIET.COM)