Giải câu 2 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Nêu thêm các từ so sánh mà em biết.

Trả lời:

– Cặp từ hô ứng: “bao nhiêu… bấy nhiêu…”

– Từ “là”

– Từ “tựa như”

(BAIVIET.COM)