Giải câu 2 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Chỉ ra các kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép tìm được ở bài tập 1.

Trả lời:

– (a): quan hệ bổ sung

– (b): quan hệ nguyên nhân – hệ quả

– (c): quan hệ bổ sung

– (d): quan hệ hệ quả – nguyên nhân

– (e): quan hệ mục đích – điều kiện.

(BAIVIET.COM)