Giải câu 2 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trang 57 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2: Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào?

Trả lời:

– Ở câu a: chủ ngữ – thực hiện hành động muốn hướng đến người khác – câu chủ động.

– Ở câu b: chủ ngữ – được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

(BAIVIET.COM)