Giải câu 2 – Cách so sánh (trang 80 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cách so sánh (Trang 80 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Căn cứ để so sánh những quan niệm “soi đường” trên là gì?

Trả lời:

Căn cứ so sánh: Dựa vào sự phát triển tính cách của các nhân vật trong Tắt đèn với các nhân vật khác trong một số tác phẩm cùng viết về đề tài nông thôn thời kì ấy nhưng viết theo chủ trương cải lương hương ẩm hoặc ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục.

(BAIVIET.COM)