Giải câu 2 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cách nối các vế câu (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trong mỗi câu ghép, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

Trả lời:

– Hằng năm, cứ vào cuối thu … buổi tựu trường → các vế câu nối với nhau bằng dấu phẩy, quan hệ từ “và”.

– Những ý tưởng ấy … tôi không nhớ hết → nối bằng quan hệ từ “vì”, “và”.

– Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ … tưng bừng rộn rã → không dùng từ nối, dùng dấu chấm và cặp từ hô ứng – “nhưng … lại”.

(BAIVIET.COM)