Giải câu 2 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 2 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản báo cáo trang 135 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Dàn mục một văn bản báo cáo:

Một văn bản báo cáo cần có các mục sau đây:

a) Quốc hiệu và tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

b) Địa điểm và ngày tháng làm giấy báo cáo.

c) Tên văn bản: Báo cáo về…

d) Nơi nhận báo cáo.

e) Người (tổ chức) báo cáo.

g) Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.

h) Chữ kí và họ tên người báo cáo.

(BAIVIET.COM)