Giải câu 2 – Cách giải thích nghĩa của từ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)

0 đánh giá

Giải câu hỏi 2 – Cách giải thích nghĩa của từ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 35 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Mỗi chú thích trong câu 1, nghĩa của từ được giải thích bằng cách nào?

Trả lời:

Trong ba trường hợp chú thích trên, nghĩa của từ được giải thích theo hai kiểu:

– Trình bày khái niệm mà từ biểu thị (tập quán).

– Đưa ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ được giải thích (lẫm liệt, nao núng).

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Gửi bình luận

Back To Top