Giải câu 2 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 53 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn” là lời nói hay ý nghĩ? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

Trả lời:

Phần in đậm trong đoạn trích (b) là ý nghĩ của nhân vật (có chỉ dẫn “Hoạ sĩ nghĩ thầm” trong lời của người dẫn).

Dấu hiệu ngăn cách cũng là câu dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

(BAIVIET.COM)