Giải câu 2 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 54 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm “Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật” là lời nói hay ý nghĩ? Giữa bộ phận im đậm và bộ phận đứng trước có từ gì? Có thể thay từ đó bằng từ gì?

Trả lời:

Phần in đậm ở đoạn trích (b) là ý nghĩ (dựa vào từ hiểu trong bộ phận lời dẫn) được thuật lại.

Đoạn b có từ “rằng” ngăn cách phần ý được dẫn và phần lời của người dẫn. Có thể thay bằng từ “là”.

(BAIVIET.COM)