Giải câu 2 – Các từ loại khác (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các từ loại khác (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Tìm những từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn. Cho biết các từ ấy thuộc từ loại nào.

Trả lời:

Đó là: gì, sao, hả, hay, nha, nhé…. Đây là tình thái từ.

(BAIVIET.COM)