Giải câu 2 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc

Xét ví dụ sau và trả lời câu hỏi.

Thời còn trẻ, học ở trường này. Ông là học sinh xuất sắc nhất. Dùng dấu chấm câu sau từ này là đúng hay sai? Vì sao? Ở chỗ này nên dùng dấu gì?

Trả lời:

Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc

– Câu văn trên dùng sai dấu chấm, vì khi câu chưa trọn vẹn ý thì không thể sử dụng dấu chấm.

– Sửa lại: Thời còn trẻ, học ở trường này, ông là học sinh xuất sắc nhất.

(BAIVIET.COM)