Giải câu 2 các loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 các loại từ láy (Trang 42 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ láy trang 42 – 45 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Dựa vào kết quả phân tích trên, hãy phân loại các từ láy có ở mục 1.

Trả lời:

soan bai tu lay sgk ngu van 7 tap 1 hinh anh 2

(BAIVIET.COM)